3. urgence žádosti o podporu sportu PDF Tisk Email

 

Paní starostko, pane místostarosto, vážení zastupitelé

 

Ze zápisu z jednání zastupitelstva obce Velké Popovice konaného dne 11.4.2013 vyplývá, že o naší žádosti ve věci finanční podpory oddílu mládežnického stolního tenisu nebylo náležitě rozhodnuto. Žádám Vás tímto, jménem TJ Sokol Velké Popovice, o zařazení do programu a projednání naší žádosti na nejbližším zastupitelstvu. Pro vyloučení pochybností uvádím následující

-jedná se o rozšíření stávajícího dětského oddílu stolního tenisu

-tento oddíl prokazatelně funguje již od listopadu roku 2012

-dětští členové TJ Sokol Velké Popovice jsou organizováni od ledna letošního roku

Závěrem bych jen rád poznamenal, že paní starostka Čermáková i pan místostarosta Skružný měli tyto informace již min. den před zasedáním zastupitelstva. Poskytl jsem jim je osobně na jednání na OU. Naprosté většině členů výboru TJ Sokol proto není jasné, proč zastupitelé během jednání spoléhali na neseriozní a zavádějící informace o členské základně jednoty, když skutečnost byla zřejmá a vedení obce s ní bylo srozuměno.

 

Velké Popovice 12.5.2013

 

S pozdravem NAZDAR

 

Kamil Šibrava starosta TJ Sokol Velké Popovice